Finansowanie szkół w Europie

17.07.2014
||

Najnowszy raport Eurydice Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding (Finansowanie szkół w Europie: mechanizmy, metody i kryteria podziału środków publicznych) dostarcza wszechstronnego przeglądu sposobów finansowania edukacji szkolnej w Europie oraz roli, jaką odgrywają władze edukacyjne w procesie przekazywania funduszy.

Raport zawiera wykresy prezentujące przepływ środków finansowych w poszczególnych krajach.

Dodatkowo, w załączonym streszczeniu, prezentacje graficzne polskich i szwedzkich systemów służą jako dwa ciekawe przykłady rozwiązań stosowanych w podziale zadań odnoszących się do finansowania oświaty między władze krajowe, regionalne, lokalne oraz dyrekcje szkół.

Warto sięgnąć do streszczenia raportu w języku polskim lub do pełnej wersji tekstu w języku angielskim.

cały raport w języku angielskim streszczenie w języku polskim