Nowy raport Eurydice dotyczący wczesnej edukacji i opieki

Raport z serii „Kluczowe dane” – Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2014 Edition (Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki 2014) prezentuje dane z dziedziny wczesnej edukacji i opieki w 32 krajach europejskich przedstawione w postaci wskaźników obejmujących m.in. regulacje prawne, statystyki, strukturę systemów edukacji i opieki nad najmłodszymi dziećmi, a także ich organizację oraz poziom finansowania.

Z publikacji dowiemy się, między innymi, w jakim wieku rozpoczyna się edukację przedszkolną, jaki odsetek dzieci uczęszcza do placówek wczesnej edukacji i opieki w poszczególnych krajach, jak kraje radzą sobie z niemal powszechnym w Europie brakiem miejsc w żłobkach oraz ile rodzice płacą za opiekę nad dzieckiem w krajach, w których nie jest ona dostępna bezpłatnie.

W raporcie uchwycono również pewne trendy w europejskiej edukacji– wczesna edukacja i opieka w Europie stają się coraz bardziej powszechne i dotyczą coraz młodszych dzieci, a instytucje opiekuńcze coraz częściej przekształcają się w placówki edukacyjne łączące opiekę z elementami nauki.

Zapraszamy również do zapoznania się z polskojęzycznym streszczeniem publikacji.

cały raport w języku angielskim   streszczenie w języku polskim