Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie

26.11.2013
||

Publikacja Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie jest dostępna w języku polskim. Raport przedstawia informacje dotyczące zawodu nauczyciela na różnych poziomach edukacji – od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne. Omówione zostało kształcenie nauczycieli, tryb ich zatrudniania, doskonalenie zawodowe, warunki pracy oraz zakres autonomii i odpowiedzialności. W rozdziale poświęconym szkolnej kadrze kierowniczej znajdują się m.in. informacje na temat rekrutacji dyrektorów oraz kwalifikacji wymaganych od osób obejmujących stanowiska kierownicze w szkole.

cały raport