Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie – 2015/16

Szczegóły publikacji

Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2015/16

Raport obejmuje krótką część porównawczą dotyczącą zarobków nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie w roku szkolnym 2015/16 oraz indywidualne fisze krajowe.

Część porównawcza przedstawia minimalne i maksymalne statutowe wynagrodzenia nauczycieli i dyrektorów szkół w 40 krajach/regionach Europy. Porównanie dotyczy zarówno wysokości wynagrodzeń nauczycieli, jak i zmian odnotowanych w ich poziomie w ostatnim roku. Analizie podlega również siła nabywcza pensji nauczycielskich w poszczególnych krajach od roku 2009.

Fisze krajowe zawierają szczegółowe informacje dotyczące:

  • rocznych zarobków brutto, zarówno statutowych jak i rzeczywistych,
  • wzrostu uposażenia w zależności od liczby lat przepracowanych w zawodzie i osiągniętego stopnia awansu zawodowego,
  • wynagrodzeń za godziny nadliczbowe,
  • dodatków do pensji związanych z podejmowaniem przez nauczycieli ponadstandardowych obowiązków.

Każda fisza krajowa składa się z dwóch części – pierwsza jest poświęcona zarobkom nauczycieli, a druga – dyrektorów szkół.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!