Zapewnianie jakości w edukacji: ewaluacja szkół w Europie - polityka i stosowane rozwiązania

Szczegóły publikacji

Assuring Quality in Education: Policies and Approaches to School Evaluation in Europe

Ewaluacja pracy szkół jest jednym z ważnych sposobów na podnoszenie jakości kształcenia w całym systemie edukacji, którego podstawowym elementem składowym są szkoły.

W raporcie uwzględniono dwa główne typy ewaluacji szkół: ewaluację zewnętrzną, przeprowadzaną przez ewaluatorów zewnętrznych, i wewnętrzną, która jest najczęściej prowadzona przez same szkoły. Raport zawiera część porównawczą i opisy systemów ewaluacji w poszczególnych krajach w roku szkolnym 2013/14.

 

 

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!