Wdrażanie procesu bolońskiego w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego

Szczegóły publikacji

The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report

Opracowany przez Eurydice, Eurostat, Eurostudent oraz ekspertów bolońskich raport zawiera informacje na temat wdrażania procesu bolońskiego w 47 krajach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Znajdują się w nim wskaźniki zarówno jakościowe jak i ilościowe służące monitorowaniu reformowania szkolnictwa wyższego w poszczególnych krajach.

Z raportu wynika, że głównym problemem EOSW jest mały odsetek osób, które z sukcesem kończą studia. Obecnie tylko 7 na 10 studentów otrzymuje dyplom ukończenia studiów. Z raportu wynika także, że głównymi barierami w mobilności są brak znajomości języków obcych i niedostateczne fundusze.

 

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!