Tworzenie polityki edukacyjnej na podstawie danych i wyników badań

Szczegóły publikacji

Support Mechanisms for Evidence-based Policy-Making in Education

Raport informuje o tym w jaki sposób w Europie formułuje się politykę edukacyjną oraz jakie źródła danych i wyniki badań są wykorzystywane w tym procesie. Publikacja przedstawia wstępną analizę bardzo skomplikowanej dziedziny – próbuje odpowiedzieć na pytania jakie instytucje są zaangażowane w proces dostarczania danych, w jaki sposób dane i wyniki badań są wykorzystywane, jaka jest ich dostępność i czy w procesie biorą udział pośrednicy, których zadaniem jest budowanie sieci kontaktów między politykami i badaczami.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!