Struktury europejskich systemów edukacji 2016/17

Szczegóły publikacji

The Structure of the European Education Systems 2016/17: Schematic Diagrams

Tegoroczna aktualizacja publikacji dotyczącej struktur systemów edukacji w Europie prezentuje w formie graficznej 43 systemy krajowe obejmujące etapy kształcenia od wczesnej opieki i edukacji po szkolnictwo wyższe.

Graficzna prezentacja systemów jest poprzedzona krótkim wstępem porównawczym prezentującym różne modele organizacyjne w edukacji przedszkolnej i w kształceniu obowiązkowym.

 

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!