Informacje krajowe dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie - aktualizacja 2014/15

Szczegóły publikacji

Early Childhood Education and Care Systems in Europe: National Information Sheets – 2014/15

Krótkie informacje dotyczące wczesnej edukacji i opieki opracowane dla poszczególnych krajów prezentują takie elementy, jak: graficzna prezentacja sytemu, najważniejsze dane statystyczne, w tym odsetek dzieci objętych opieką, a także krótki opis wyjaśniający zasady działania placówek oraz najnowsze reformy w tej dziedzinie. Informacje te stanowią uzupełnienie wskaźników dotyczących opieki nad najmłodszymi dziećmi prezentowanych w dwóch raportach – publikacji KE „Monitor Edukacji 2015” oraz publikacji Eurydice poświęconej wskaźnikom strukturalnym dotyczącym monitorowania edukacji w Europie.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!