Czas przeznaczony na nauczanie poszczególnych przedmiotów w szkolnictwie obowiązkowym w Europie 2015/16

Szczegóły publikacji

Instruction time 2015/16

Język ojczysty, matematyka, nauki ścisłe i przyrodnicze oraz języki obce to główne przedmioty obecne w programach nauczania wszystkich szkół w Europie. Najnowsza edycja publikacji Instruction time  informuje, ile godzin przeznacza się w roku szkolnym na nauczanie tych przedmiotów i jak czas nauczania różni się w poszczególnych krajach.

Opracowanie zawiera część porównawczą, dane prezentowane w układzie krajowym (42 systemy edukacji w Europie) oraz dla poszczególnych przedmiotów. Minimalny czas nauczania przedmiotów jest prezentowany w godzinach zegarowych w podziale na poziomy edukacji.

W raporcie można też znaleźć informacje na temat tych krajów, które minimalnego czasu nauczania poszczególnych przedmiotów nie definiują oraz porównanie dynamiczne pokazujące, jak zmienił się czas nauczania poszczególnych przedmiotów od roku 2011 do dziś.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!