Budżety przeznaczone na edukację w Europie 2015. Fisze krajowe.

Szczegóły publikacji

The National Sheets on Education Budgets in Europe 2015

Publikacja prezentująca planowane wydatki na edukację w poszczególnych krajach oraz porównanie między poziomem wydatków planowanych na rok 2014 z tym planowanym na rok 2015. Ponad połowa krajów (w tym Polska) planowała w roku 2015 zwiększenie wydatków na cele edukacyjne o 1 i więcej procent, a cztery kraje, z różnych powodów, zmniejszyły planowane budżety. Publikacja obejmuje krótką część porównawczą i szczegółowe fisze krajowe. Budżety krajowe są przedstawione w podziale na rodzaje wydatków oraz poziomy edukacji (wg klasyfikacji ISCED).

Dane budżetowe są aktualizowane corocznie we współpracy z MEN i MNiSW.

 

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!