Szkolnictwo wyższe

Eurydice proponuje swoim czytelnikom szereg publikacji dotyczących szkolnictwa wyższego.

Wskaźniki strukturalne w dziedzinie szkolnictwa wyższego są dostępne w poniższych raportach:

 

 

Proponujemy również dwa tomy z serii „Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie”:

  • Tom 1 poświęcony finasowaniu i wymiarowi społecznemu
    Raport z roku 2011 koncentruje się na trzech tematach z zakresu szkolnictwa wyższego: polityce mającej na celu zwiększenie liczby studentów, trendach w finansowaniu oraz organizacji systemów opłat za studia i wsparcia materialnego dla studentów z uwzględnieniem ich wpływu na funkcjonowanie szkolnictwa wyższego.


Bardzo szczegółowe informacje dotyczące postępów w realizacji procesu bolońskiego w Europie czytelnik znajdzie w raporcie:

 

Osoby zainteresowane szczegółowymi opisami systemów szkolnictwa wyższego w poszczególnych krajach zapraszamy do korzystania z krajowych opisów systemów edukacji (dawniej Eurypedia). W rozdziale Higher Education czytelnik znajdzie informacje dotyczące typów instytucji szkolnictwa wyższego w poszczególnych krajach oraz programy kształcenia od poziomu licencjata po studia doktoranckie.

 

Osoby zainteresowane tematyką uznawania efektów kształcenia może zainteresować krótka publikacja z roku 2013:

 

Dostępny jest również corocznie aktualizowany kalendarz roku akademickiego:

  • Europejski kalendarz akademicki 2015/16
    W kalendarzu podano daty rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego 2015/2016, terminy wakacji letnich i ferii zimowych oraz dni wolnych w okresie świąteczno-noworocznym/wielkanocnym.


Charakter historyczny ma również wydanie publikacji z serii „Kluczowe Dane” dotyczącej szkolnictwa wyższego z roku 2007:

W roku 2007 ukazał się również jedyny tom glosariusza poświęcony szkolnictwu wyższemu:

Ciekawostkę stanowi publikacja z roku 2000 prezentująca szkolnictwo wyższe w Europie w ujęciu historycznym:

I dwa białe kruki z XX wieku:

 

Studenci


Warto sięgnąć do corocznie aktualizowanej publikacji poświęconej opłatom za studia i wsparciu materialnemu dla studentów:

Źródłem inspiracji może się stać artykuł poświęcony tej samej tematyce: Focus on: Fees for free? The many guises of higher education tuition fees in Europe


 

Osoby zainteresowane tematyką mobilności studentów zapraszamy do lektury raportu:


 

Nauczyciele akademiccy

Osoby zainteresowane szczegółowymi opisami dotyczącymi zawodu nauczyciela akademickiego w poszczególnych krajach zapraszamy do korzystania z krajowych opisów systemów edukacji (dawniej Eurypedia) w zakładce Countries”. Czytelnik znajdzie tam rozdział zatytułowany „Teachers and Education Staff”, który przedstawia m. in. kształcenie, warunki pracy oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli akademickich w poszczególnych krajach.


Jedyna, jak dotąd, publikacja poświęcona w całości nauczycielom akademickim dotyczyła mobilności kadry:

Warto też sięgnąć do krótkiego artykułu dotyczącego mobilności kadry akademickiej który może stać się źródłem inspiracji i refleksji:


I wreszcie ważna wiadomość dla osób zainteresowanych problematyką zawodu nauczyciela akademickiego – uruchomiono już prace nad nowym raportem dotyczącym szkolnictwa wyższego. Będzie to trzeci tom z serii „Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie” poświęcony różnym aspektom tego zawodu.

A po informacje o charakterze historycznym można sięgnąć do ogólnego raportu z roku 2008, który między innymi poruszał tematykę zawodu nauczyciela akademickiego: