Dla mediów

Dla mediów

Streszczenia publikacji w języku polskim
KDFLT_2017_Highlights_PL   Mobility Scoreboard_Highlights_PL   Nauczanie przedsiębiorczości w szkołach w Europie   Języki obce w szkolnictwie średnim w Europie 2014/15: Egzaminy   Zawód nauczyciela w Europie: polityka, praktyka i odbiór społeczny   Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie: dostęp do studiów, przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce i szanse na zatrudnienie   Wczesne kończenie nauki i szkoleń: strategie, polityka i działania   Zapewnianie jakości w edukacji: ewaluacja szkół w Europie - polityka i stosowane rozwiązania   Edukacja i szkolenia dorosłych w Europie: łatwiejszy dostęp do możliwości uczenia się   Edukacja obywatelska w Europie   Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie   Finansowanie szkół w Europie   W stronę mobilności: warunki studiowania za granicą   Wychowanie fizyczne i sport w szkołach w Europie   Nauczanie przedsiębiorczości w szkołach w Europie   Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego 2012: Raport z wdrażania procesu bolońskiego   Edukacja i szkolenia w strategii Europa 2020. Odpowiedzi krajów członkowskich.   Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół. Wydanie 2013   Kluczowe dane o kształceniu i innowacjach z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach w Europie.Wydanie 2011   Kluczowe dane o nauczaniu języków obcych w szkołach w Europie 2012   Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie   Kluczowe dane o edukacji w Europie 2012  
Next »Page 1 of « Prev
Publikacje w języku polskim