Przegląd ram kompetencji kluczowych - konsultacja

24.03.2017
|

Komisja Europejska pragnie zgromadzić opinie, aby przeprowadzić zmiany ram kompetencji kluczowych z 2006 roku w oparciu o sprawdzone informacje, w szczególności na następujące tematy:

  • mocne i słabe strony w stosowaniu ram kompetencji kluczowych z 2006 roku
  • obszary priorytetowe, w których zmiany zasad ramowych i określonych w nich definicji kompetencji są konieczne
  • narzędzia i procedury wspierające rozwój kluczowych kompetencji dla wszystkich.

Do wzięcia udziału w konsultacjach Komisja zachęca wszystkich obywateli oraz wszystkie organizacje. Szczególnie zależy nam na tym, by odpowiedzi udzieliły następujące podmioty:

  • organy odpowiedzialne za edukację i politycy
  • sieci i organizacje polityczne
  • placówki edukacyjne
  • specjaliści w dziedzinie kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą
  • partnerzy społeczni, służby zatrudnienia, służby poradnictwa zawodowego i przedsiębiorstwa
  • badacze i pracownicy naukowi w dziedzinie kształcenia i szkolenia.
WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ

Konsultacje trwają do 19/05/2017.

Kwestionariusz – dostępny jest w języku polskim

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!