Education at a Glance 2016

22.09.2016
|

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju uznaje coroczne wydawnictwo „Education at a Glance, OECD Indicators” za jedną ze swoich najbardziej znaczących publikacji. Publikacja dostarcza bogaty, porównywalny oraz aktualny wachlarz zgrupowanych tematycznie wskaźników wraz z towarzyszącymi im informacjami dotyczącymi kontekstu politycznego oraz interpretacji danych.

Wskaźniki przedstawiają dane dotyczące uczestników edukacji, nakładów na edukację, kadry dydaktycznej oraz zasady działania systemów edukacji. Prezentują szeroki zakres wyników procesu kształcenia, np. osiągnięcia uczniów w poszczególnych przedmiotach, wpływ poziomu wykształcenia na zarobki oraz możliwości znalezienia pracy.

Pełna treść raportu Education at a Glance 2016, OECD Indicators  jest dostępna na stronie OECD.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!