Kalendarze roku szkolnego i akademickiego 2016/17

7.09.2016
|

Na zakończenie wakacji sieć Eurydice przygotowała informacje o kalendarzu szkolnym na rok 2016/17 oraz, mimo że większość studentów we wrześniu jeszcze odpoczywa, o kalendarzu akademickim.

Czas trwania wakacji szkolnych jest w poszczególnych krajach Europy bardzo różny ze względu na odmienne tradycje, kulturę czy też klimat. W niektórych krajach dzieci i młodzież mają częstsze i dłuższe przerwy w nauce podczas roku szkolnego i w związku z tym już od kilku tygodni uczęszczają do szkoły, podczas gdy w innych przerwy w nauce w trakcie roku są krótsze i wakacje trwają tam jeszcze we wrześniu. Jedynym okresem świątecznym wspólnym dla wszystkich krajów prezentowanych w kalendarzu roku szkolnego jest Boże Narodzenie. Natomiast instytucje szkolnictwa wyższego mają większą autonomię w organizacji procesu kształcenia niż szkoły, a różnice w kalendarzu zajęć akademickich i przerw w nauce występują nie tylko między poszczególnymi krajami, ale także między uczelniami.

Kalendarz roku szkolnego Kalendarz roku akademickiego

 

 

 

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!