Broszura dotycząca realizacji postanowień „Deklaracji Paryskiej” z 17 marca 2015 roku

Broszura informuje w skrócie o inicjatywach i działaniach podjętych przez poszczególne kraje członkowskie UE po przyjęciu przez ministrów edukacji UE oraz komisarza Navracsicsa 17 marca 2015r. „Deklaracji Paryskiej” dotyczącej promowania – poprzez edukację – postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości takich jak wolność, tolerancja oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Deklaracja ma za zadanie afirmację fundamentalnych wartości europejskich – poszanowania godności ludzkiej i praw człowieka, wolności, demokracji, równości oraz rządów prawa w kontekście ataków terrorystycznych w Europie.

broszura w języku angielskim
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!