Nowe publikacje w języku polskim

22.01.2016
|

Edukacja i szkolenia dorosłych w Europie: zwiększanie dostępu do możliwości uczenia się
Raport prezentuje dane statystyczne dotyczące edukacji i szkoleń dla dorosłych, cele i priorytety polityki dotyczącej tego typu edukacji w poszczególnych krajach, najważniejsze typy programów kształcenia realizowanych ze środków publicznych, stopień elastyczności ścieżek kształcenia, inicjatywy mające na celu upowszechnienie informacji o dostępie do edukacji dorosłych oraz doradztwo edukacyjne i zawodowe, jak również sposoby finansowania tego typu kształcenia.

Zapewnianie jakości w edukacji: ewaluacja szkół w Europie – polityka i stosowane rozwiązania
W raporcie uwzględniono dwa główne typy ewaluacji szkół: ewaluację zewnętrzną i wewnętrzną.

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!