Struktury Europejskich systemów edukacji 2015/16

Tegoroczna aktualizacja publikacji dotyczącej struktur systemów edukacji w Europie prezentuje w formie graficznej 42 systemy krajowe obejmujące etapy kształcenia od wczesnej opieki i edukacji po szkolnictwo wyższe.

Graficzna prezentacja systemów jest poprzedzona krótkim wstępem porównawczym prezentującym różne modele organizacyjne w edukacji przedszkolnej i w kształceniu obowiązkowym.

raport w języku angielskim
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!