Porównywanie egzaminów zewnętrznych z języka obcego w Europie – raport Komisji Europejskiej

Raport „Study on comparability of language testing in Europe” przedstawia 133 egzaminy z języka obcego przeprowadzane na poziomie krajowym w szkołach średnich pierwszego i drugiego stopnia w Europie. Jego zadaniem jest porównanie tych egzaminów pod kątem wykorzystania ich wyników do oceny poziomu umiejętności językowych europejskich uczniów. Z raportu wynika, że porównywalność wyników tych egzaminów może być osiągnięta pod warunkiem ich prezentowania w jednolitym formacie oraz poprzez zapewnienie odpowiednio wysokiej jakości procedur egzaminacyjnych we wszystkich krajach.

 

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!