Zawód nauczyciela w Europie

10.07.2015
||

Raport The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies [Zawód nauczyciela w Europie: polityka, praktyka i odbiór społeczny]  koncentruje się na niemal dwumilionowej grupie nauczycieli zatrudnionych na poziomie szkoły średniej I stopnia (poziom gimnazjum, ISCED 2). Uwzględniono w nim m.in. przejście między etapem kształcenia a podjęciem pracy w zawodzie, doskonalenie zawodowe nauczycieli,  służbowe wyjazdy zagraniczne, warunki pracy.

cały raport w języku angielskim informacje o publikacji w języku polskim

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!