Zawód nauczyciela w Europie

10.07.2015
||

Raport The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, and Policies [Zawód nauczyciela w Europie: polityka, praktyka i odbiór społeczny]  koncentruje się na niemal dwumilionowej grupie nauczycieli zatrudnionych na poziomie szkoły średniej I stopnia (poziom gimnazjum, ISCED 2). Uwzględniono w nim m.in. przejście między etapem kształcenia a podjęciem pracy w zawodzie, doskonalenie zawodowe nauczycieli,  służbowe wyjazdy zagraniczne, warunki pracy.

cały raport w języku angielskim informacje o publikacji w języku polskim

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!