Eurydice Brief Wczesna edukacja i opieka w Europie

Publikacja z serii Eurydice Brief obejmuje najważniejsze informacje zebrane w publikacji Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie, Wydanie 2014raporcie opublikowanym wspólnie przez Eurydice i Eurostat w czerwcu 2014.

Publikacja prezentuje rożne rozwiązania stosowane w poszczególnych krajach Europy w dziedzinie wczesnej opieki i edukacji dla dzieci w wieku poniżej obowiązku szkolnego. Abstrakt podsumowuje także najważniejsze wyzwania w odniesieniu do upowszechniania dostępu do wczesnej opieki i edukacji oraz zapewniania jakości w tej dziedzinie, a także prezentuje sposoby radzenia sobie z opisanymi wyzwaniami w poszczególnych krajach.

Cały Brief w języku polskim
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!