Edukacja i szkolenia dorosłych

Raport Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities (Edukacja i szkolenia  dorosłych w Europie: łatwiejszy dostęp  do możliwości uczenia się)  to wszechstronny przegląd wyników badań i polityki europejskiej w zakresie kształcenia dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem działań umożliwiających podjęcie nauki przez dorosłych, których umiejętności i kwalifikacje nie odpowiadają obecnym oczekiwaniom rynku pracy.

cały raport w języku angielskim informacja o publikacji w języku polskim

 

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!