Zapewnianie jakości w edukacji

Zapraszamy do zapoznania się z nowym raportem Eurydice poświęconym ewaluacji szkół w Europie. Głównym celem ewaluacji pracy szkoły jest podnoszenie jakości edukacji w całym systemie oświaty. Raport przedstawia informacje, zebrane w 31 europejskich krajach, dotyczące zarówno ewaluacji wewnętrznej jak i zewnętrznej. Z raportu wynika, że proces ewaluacji staje się coraz bardziej złożony i zdecentralizowany, biorą w nim udział coraz liczniej różne grupy/ strony uczestniczące w życiu szkoły, a wyniki ewaluacji są coraz częściej dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

cały raport w języku angielskim informacja o publikacji w języku polskim

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!