Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie

Raport ten poprzez porównywalne międzynarodowo wskaźniki ukazuje, co składa się na wysokiej jakości wczesną edukację i opiekę oraz za pomocą danych statystycznych i informacji zebranych na poziomie systemu opisuje ich strukturę, organizację i finansowanie w Europie. W publikacji poruszono szereg szczegółowych zagadnień ważnych dla twórców polityki edukacyjnej, takich jak: dostęp do wczesnej edukacji i opieki, zarządzanie, zapewnianie jakości, przystępność opłat, profesjonalizacja kadry, przywództwo czy sposoby wsparcia dzieci ze środowisk defaworyzowanych.

cała publikacja
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!