Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie

Raport ten poprzez porównywalne międzynarodowo wskaźniki ukazuje, co składa się na wysokiej jakości wczesną edukację i opiekę oraz za pomocą danych statystycznych i informacji zebranych na poziomie systemu opisuje ich strukturę, organizację i finansowanie w Europie. W publikacji poruszono szereg szczegółowych zagadnień ważnych dla twórców polityki edukacyjnej, takich jak: dostęp do wczesnej edukacji i opieki, zarządzanie, zapewnianie jakości, przystępność opłat, profesjonalizacja kadry, przywództwo czy sposoby wsparcia dzieci ze środowisk defaworyzowanych.

cała publikacja
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!