Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie: dostęp do studiów, przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce i szanse na zatrudnienie

Mając na uwadze potrzebę wspierania procesu reform, sieć Eurydice przygotowała raport Modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie: dostęp do studiów, przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce i szanse na zatrudnienie, który analizuje politykę i praktykę funkcjonowania szkolnictwa wyższego w następujących trzech aspektach:

  • Dostęp do studiów (access): czyli świadomość dostępności studiów wyższych oraz wymagań dotyczących wstępu na studia;
  • Przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce (retention): czyli postępy w realizacji programu studiów, w tym sposoby wspierania studentów mających trudności w nauce;
  • Szanse na zatrudnienie (employability): czyli sposoby wspierania studentów w przejściu z uczelni na rynek pracy.
cała publikacja
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!