Benchmarki ET 2020 w Polsce i Europie

28.11.2014
|

The Education and Training Monitor prezentuje dane dotyczące realizacji europejskiej strategii „Education and Training 2020”. Raport ukazuje się po raz trzeci.  Oprócz analizy porównawczej przedstawiającej realizację celów  (benchmarków) ET 2020, „Monitor” zawiera opisy sytuacji w każdym z 28 krajów oraz interaktywną mapę ilustrującą poziom realizacji poszczególnych benchmarków. Spośród celów realizowanych w ramach strategii  ET 2020 Polska nadal wypada najlepiej w dziedzinie wczesnego kończenia nauki, natomiast najsłabiej – w kształceniu dorosłych.

raport w języku angielskim
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!