Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie

5 października świętowaliśmy Światowy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji sieć Eurydice opublikowała raport:

Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe (aktualizacja 2014)

Raport prezentuje m.in. minimalne i maksymalne kwoty rocznych wynagrodzeń brutto nauczyciela i dyrektora szkoły w poszczególnych krajach oraz zmiany w wysokości tych wynagrodzeń w stosunku do poprzedniego roku. Z raportu dowiemy się również jakie są składowe pensji nauczyciela i dyrektora szkoły i na jakim szczeblu podejmuje się decyzje o ich wysokości.

cały raport w języku angielskim
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!