Finansowanie szkół w Europie

17.07.2014
||

Najnowszy raport Eurydice Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in Public Funding (Finansowanie szkół w Europie: mechanizmy, metody i kryteria podziału środków publicznych) dostarcza wszechstronnego przeglądu sposobów finansowania edukacji szkolnej w Europie oraz roli, jaką odgrywają władze edukacyjne w procesie przekazywania funduszy.

Raport zawiera wykresy prezentujące przepływ środków finansowych w poszczególnych krajach.

Dodatkowo, w załączonym streszczeniu, prezentacje graficzne polskich i szwedzkich systemów służą jako dwa ciekawe przykłady rozwiązań stosowanych w podziale zadań odnoszących się do finansowania oświaty między władze krajowe, regionalne, lokalne oraz dyrekcje szkół.

Warto sięgnąć do streszczenia raportu w języku polskim lub do pełnej wersji tekstu w języku angielskim.

cały raport w języku angielskim streszczenie w języku polskim

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!