Budżety w edukacji 2013

17.12.2013
||

Inwestowanie w edukację jest jednym z priorytetów strategii Europa 2020. W związku z tym Eurydice przygotowała po raz drugi publikację dotyczącą budżetów przeznaczonych na edukację. Anglojęzyczna publikacja National Sheets on Education Budgets in Europe 2013 (Budżety przeznaczone na edukację w Europie – 2013). Fisze krajowe  obejmuje krótką analizę porównawczą oraz fisze krajowe, które przedstawiają najnowsze dane z roku 2013. Dane są przydatne do monitorowania budżetów, zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym oraz do przeprowadzania odpowiednich reform. Dodatkowo we wprowadzeniu do raportu zaprezentowano zmiany, jakich dokonano w budżetach na edukację w latach 2012-13, omawiając zarazem powody, dla których niezbędne było ich przeprowadzenie.

Eurydice planuje coroczną aktualizację danych dotyczących budżetów.

cały raport w języku angielskim
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!