Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie

26.11.2013
||

Publikacja Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie jest dostępna w języku polskim. Raport przedstawia informacje dotyczące zawodu nauczyciela na różnych poziomach edukacji – od przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne. Omówione zostało kształcenie nauczycieli, tryb ich zatrudniania, doskonalenie zawodowe, warunki pracy oraz zakres autonomii i odpowiedzialności. W rozdziale poświęconym szkolnej kadrze kierowniczej znajdują się m.in. informacje na temat rekrutacji dyrektorów oraz kwalifikacji wymaganych od osób obejmujących stanowiska kierownicze w szkole.

cały raport

 

 

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiego Biura Eurydice.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!